• het bekroonde idee
• nieuwe invallen
• scherp inzicht
• klare taal
• geïnspireerde woorden
• daar steek je wat van op!
• de verbinding wordt verbroken
• brengt verlossing
• verdeel en beperk!
• je steekt hem/haar naar de kroon
• een kans om de weg af te snijden (sluiproute)
• hartstikke!
• inventief
• een rappe tong

AAS van ZWAARDEN
ACE of SWORDS
AS der SCHWERTER

Briah in Kether

Kether, de Kroon, wordt op deze kaart daadwerkelijk afgebeeld;
gelauwerd met een palm- en een olijftak.

Lucht • Zwaarden • Swords • Schoppen • Spades • messen • scharen (= verkleinwoorden =steekwoorden :-)

Het mag een zwaard heten, maar is eigenlijk meer een dolk. De kling bestaat uit metaal is gesmeed en heeft twee snijvlakken; het herinnerd eraan dat zwaarden tweesnijdend zijn; (ver)delend! Het splitst, splijt, onderscheidt. Het is scherp en dus gevaarlijk! In den beginne was het woord … God droeg Adam op de dingen bij naam te noemen.
Nieuwe ideeën worden aangedragen.
Heldere inzichten of het lampje van Willie Wortel.
Er schiet je iets te binnen.
Maar het is ook een instrument om banden door te snijden - verbindingen te verbreken - relaties te beëindigen
Kap ermee! of beëindig het gesprek.
Excalibur.
Is ook vaak een kink in de kabel.
Het tweesnijdende zwaard heeft de tong van de slang gespleten.
Is het de grote-, de kleine- of de secondewijzer?
Met een zwaard kun je door de uitelijke verschijningsvorm prikken.

'Voordenken voorkomt nadenken'
'onverbloemd de waarheid zeggen'

Een stralend witte hand wordt je uit de hemel toegestoken!
Hij schenkt je het be- gekroonde zwaard waarmee je duidelijk onderscheid kunt maken; kunt onderscheiden wat je eigen mening nou eigen-lijk is.
Hij bereikt je vanuit het westen dus vanuit je verleden.

Soms flap je er woorden uit die meer betekenis hebben dan dat je had bedoeld. Dit komt omdat de woorden je ingegeven worden vanuit Atziluth; ze zijn geïnspireerd, gedreven door een onbekende impuls en daardoor pijnlijk duidelijk. Je zou de kroon kunnen zien als de fontanel, het dakraam; je verbinding met ‘Het Hoge’ is dus een letterlijke verwijzing naar Kether, want dat is de betekenis van Kether: Kroon.

Een palmtak is een symbool van overwinning en van vrede. Ze verwijzen naar de palmtakken waarmee Jezus werd toegewuifd bij zijn intocht in Jeruzalem en betekenen de overwinning op de dood. De palmtak is het symbool voor een martelaar: de overwinning op het kwade.
Hangt naar Chochmah (Wijsheid)
De olijftak staat voor vrede, verzoening en hoop.
Het was een duif die bij Noach terugkwam na de zondvloed met een olijftak vandaar de verzoening en hoop, vrede omdat de olijfboom met Minerva is verbonden; Volgens de mythe streed zij met Neptunus en won ze die strijd glansrijk door een olijfboom te laten groeien.
Hangt naar Binah (Inzicht)
yods; vonken van inspiratie
fragmenten van het Goddelijk Licht.
‘Gecondenseerde waterdamp’ zo zou je grofweg een wolk kunnen omschrijven.
De symboliek van een wolk zou dus kunnen betekenen: ‘gestolde gevoelens’
Een wolk is ongrijpbaar maar z’n altijd veranderende vorm kan je inspireren,
ontroeren maar ook; bedrukken.
In dit geval verbergt het de eigenaar van de uitgestoken hand zoals toen Mozes op de berg de 10 geboden ontving dit in een wolk gebeurde.
Ons standpunt is hoog; is als het ware het aardse ontstegen, het geeft ons overzicht.
De schone berglucht (Davos).
Een glimp van deze bergen is o.a.ook te zien op MUNTEN VII.
paraaf: PCS - Pamela Coleman Smith
   
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)