• gezonde, vruchtbare ontmoeting
• verloving, trouw, verbintenis
• samengaan/samenwerking
• verzoening
• evenwicht/harmonie
• het geeft je vleugels
• zelfacceptatie
• trouw
• vriendschap/relatie

• tegemoetkomen
• wederzijds vertrouwen


Venus in Kreeft

• mooie moeder
• koperen leidingen
• vredig gevoel
• evenwichtige voeding
• erotische vrouw
• zingen onder de douche
• de schoonheid van de zee
• de geurende keuken
• vertrouwde zorg
• het groene gewas
• een artistieke familie

Yetsirah in Chochmah

Een jonge in het wit met blauw geklede vrouw draagt een lauwerkrans - ze zou cum laude geslaagd kunnen zijn. Ze heeft haar bokaal met twee handen geheven.

De jongeman is de geslaagde vrouw tegemoet getreden en raakt even met zijn rechterhand haar linker aan. Het dessin van z’n kleedje bestaat uit klavertjes vier dus je zou zeggen het ontbreekt ‘m niet aan geluk. Toch ziet hij er niet zo uit; hij kijkt minstens zo nors als de leeuw en ook de jongedame ziet de lol er niet van in. Zijn hoofd is getooid met een krans van rode bloemen.
Kan net zo goed een ontmoeting met jezelf zijn.

Een liefdevolle ontmoeting met een ander is herkenning van jezelf.
'Een vreemde is een vriend die je nog niet kent'
'Twee zielen, één gedachte'
“Het geheel is meer dan de som van de delen” (Aristoteles)

"Proost!"

Een 'moet' is een deuk. Door deze ontmoeting wordt beschadigd vertrouwen hersteld.

Nu is een leeuw nooit een katje om zonder handschoenen aan te pakken, maar deze ziet er wel erg dreigend en nors uit. De leeuw wordt ook vaak in de heraldiek gebruikt, denk aan de Nederlandse leeuw die we nooit in z’n hempie laten staan.
Een gevleugeld exemplaar vinden we terug in de rechterbenedenhoek van X (Het Rad van Fortuin) en vertegenwoordigd het vuur. Ook doet het onmiddellijk aan VIII De Kracht denken en aan de vleugels van de engel op XIV Gematigdheid.
Het lijkt erop te duiden dat uit een ontmoeting en samengang van twee mensen een ongekend sterke en genezende kracht uit kan gaan. De moed der herkenning.
Vuur en

Lucht werken hier krachtig samen! Het vuurtje wordt (weer) aangewakkerd!
De staf van Mercurius ook wel de Hermesstaf genoemd of Caduceus kennen we het beste als symbool voor artsen of genezing in het algemeen. Het zijn twee slangen die om een staf kronkelen.

“De ontmoeting van twee persoonlijkheden, is als het contact van twee chemische stoffen: als er een reactie is, worden beiden getransformeerd”
Carl G. Jung

Een 2 heeft altijd een tegenstelling in zich, twee uitersten, mits juist aangepakt die een harmonieuze eenheid vormen. 1+1=3.
Een golvend groen landschap met daarin verscholen een klein huisje.
De stage, het toneel, de (voor)grond, het standpunt
PCS: de paraaf
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)