• twijfel (het Duitse zweifel)
• afwegen
• 'aftasten'
• 'invoelen'
• inkeer
• poging tot besluitvorming
• hinken op twee gedachten
• tellen en vertellen
• een zee van tijd
• de twee kanten van een verhaal
• tegenstrijdigheden


Maan in Weegschaal

• spiegelt zich aan de ander
• leert van veranderingen
• herinnert zich de harmonie
• gevoelig(e) balans/evenwicht
• laat de andere kant zien

Briah in Chochmah

Een vrouw zit met rechte rug, ze houdt haar armen gekruist voor haar borst waardoor ze zich lijkt af te sluiten. Ze is ook afgesloten omdat ze een blinddoek draagt - ze kijkt naar binnen; ze ziet de ander in zichzelf.
Iets weerhoudt haar - ze wacht het juiste moment af. Ze draagt een lichtgrijze jurk (nachtjapon?) en gele schoentjes die het maanlicht lijken te weerkaatsen.
Is ze een slaapwandelaar? en gluurt ze niet stiekum onder de blinddoek door?
2 zwaarden die als voelsprieten of antennes in de lucht steken;
twee gevoelige sensoren die alle gedachten oppikken; ze vormen een trechter.
Twee zwaarden die in samen- of in tegenspraak zijn.
Twee zwaarden die samen een schaar vormen.
Het snijpunt van de diagonalen van deze kaart ligt op hetzelfde punt als waar het (denkbeeldige) snijpunt van deze twee zwaarden ligt; n.l. achter het borstbeen, op de horizon.
Een bi-polaire stoornis
'tweedracht breekt kracht'
Het is wassende maan.
De gele sikkel lijkt in de trechter die de zwaarden vormenaf te glijden op/om het hoofd van de vrouw. De maan is heerser van Kreeft en dat maakt meteen de assosiatie met de ‘sprieten’ van een kreeft. De maan is veranderlijk en kan ook verraderlijk zijn.
Een grijze betonnen blok dient als zetel voor de vrouw die de kou inmiddels langs haar rug omhoog voelt kruipen.
Ik neem aan dat het blok dient om schepen aan te meren.
Een vergelijkbare zitplaats vind je op MUNTEN IV.
Welke symbolische betekenis zou deze skyline kunnen hebben?
Is het een eiland? Het zal bij vloed niet onder het zeeoppervlak verdwijnen.
Het sluit het tafereel af, dat is zeker en geeft het ‘body’
Door de lage waterstand zijn er rotsen drooggevallen.
Ze liggen als logge gevaartes en baden in het maanlicht. Ongetwijfeld huizen er schelpdieren in de spleten van de rots die straks weer onder water zal verdwijnen.
De stage waar zich dit tafereel afspeelt lijkt zoals gezegd zich in een havengebied te bevinden: Dok 2.
Het is een strakgrijze ondergrond en daardoor een stabiele basis.
2 tweesnijdende zwaarden zorgen voor tweespalt en twijfel.
Het kan op tegenstellingen duiden maar ook op samenwerking.
Een dialoog die, in dit geval als monoloog wordt opgevoerd.
Tweemaal (de armen zijn gekruist als een ‘maalteken’)
Tweespraak • Tweeklank • Tweearmig • Tweetalig • Tweestemmig
Twee geeft rust
Het is doodtij - de eb heeft haar laagste stand bereikt,
de vloed moet nog beginnen op te komen.
Op de voorgrond is zeewier tegen de kade gedreven.
De zilte lucht is onmiskenbaar.
Vreemd is het dat de maan zich niet spiegelt in haar oppervlak.
Een stille wolkenloze, nachtblauwe lucht spiegelt zich in het zeewater.
Het is even strakblauw als de stage strakgrijs is.
Alles is stil en roerloos op de kabbelende zee na.
… enerzijds, anderzijds …
paraaf
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)