• vasthoudend
• behoudend
• gierig
• zuinig
• de fotograaf legt het vast
• vast in de schoenen staan
• vast in het zadel zitten
• conservatief
• gesetteld
• honkvast
• geconcentreerd


Zon in Steenbok

• eigen vorm
• zelfbeeld
• trotse streber
• zonnepanelen
• batterij
• geldbeleggingen
• gouden eeuw
• autoritaire vader
• verduidelijkt de struktuur
• materiële ambities
• zelfzuchtig
• pepermunt

Assia in Chesed

het aardse slijk wint terrein
dijken worden opgeworpen
land wordt ingepolderd

heeft geen veters in zijn schoenen maar zit er toch warmpjes bij, gehuld in een bontjas wat tevens een statussymbool is; hij is vermogend en wil het laten weten ook!
Hij ‘omarmt’ een munt als het stuur van zijn dure auto en wil rechtsaf slaan.
Op z’n hoofd draagt hij een kroon die lijkt op de kantelen van een burcht.
Hij geeft dus echt niets cadeau, hij heeft de neiging zich in te graven.
Het is een vrek - Mr. Scrooge - hij heeft bepaald geen gat in z'n hand maar een lege plek daar, waar zijn hart zou moeten zitten.
Heden edelman, morgen bedelman.
2 Pentagrammen bevinden zich onder de voeten;
hier zit of staat hij op - heeft hij vastgezet - belegd? vormen in ieder geval de basis.
1 Munt wordt krampachtig voor de borst gehouden - hier wordt dus met hart (en ziel) aan gehecht en 1 staat op het hoofd; houdt alle gedachten bezig - is boven alles verheven. Verwijst dus ook naar Kether zoals de middelste aan Tipharet refereert.
Met dezelfde logica zouden de laagste 2 dus op Hod en Nedsach moeten duiden.
De man zit op een blok grijs beton wat doet denken aan een kanteel van een burgt.
Iets wat terugkomt in zijn kroon; een kasteel.
Een kasteel is behalve een beschermde plek om in te wonen ook iets wat voor verdediging gebouwd is. Een zitplaats die ook doet denken aan ZWAARDEN II
We zien hier een gevierd man maar is er ook wat te vieren?
Op de achtergrond is een stad zichtbaar die doet denken aan San Gimignano in Italië of aan New York. Torens en hoge gebouwen die macht en rijkdom uitstralen.
Alles draait om geld, macht en hard werken.
Een dergelijke stad is ook zichtbaar op VII De ZEGEWAGEN.
Op de achtergrond is nog iets van het berglandschap zichtbaar.
Het landschap heeft dus bijna geheel plaats moeten maken voor stedelijk gebied.
De stage / het toneel lijkt het ‘dak’ van een kasteel wat uit- / overzicht biedt op een stedelijk gebied. Misschien is dit dezelfde burcht waarop de man op STAVEN II zich bevindt maar dan aan de ‘landzijde’.
De paraaf ‘PCS’ staat voor Pamela Coleman Smith.
Zo’n 100 jaar geleden verbeeldde zij, in samenwerking met Arthur Edward Waite, deze kaarten.
Tot dan werden de kleine Arcanakaarten met het aangegeven aantal attributen uitgebeeld.
Zij was/ waren de eerste(n) die de betekenis in symbolische taferelen uitbeelden.
Het deck, wat meestal Rider Waite wordt genoemd had wat mij betreft dus beterSmith Waite of desnoods Smith Waite Rider genoemd kunnen worden.
Rider is de naam van de uitgever. Waite en Smith waren lid van de ‘Golden Dawn’.
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)