• schenk vanuit je hart
• dankbaarheid
• afgewegingen
• afgepast
• mondjesmaat
• liefdadigheid
• hulpvaardig
• tolerant
• grootmoedig
• schuld inlossen


Maan in Stier

• wisselende inkomsten
• witte bonen
• gefocused op geld
• waterlanders
• gevariëerde uitgaven
• kunstvervalsing
• glanzende munten
• gekke muziek
• schijnbaar goedaardig
• aquarel (leren)
• krabbendans
• zilveren kostbaarheden
• vergeet nooit zijn bezit
• boot naar Holland
• Lunapark
• wisselende koers
• modaal inkomen
• flessenhals
• gevoelige nek
• weerspiegelt bezit
• verbeeld het verband

Assiah in Tiphareth

'uit de grond van m'n hart'

De hoofdfiguur lijkt in goeden doen; hij is rijk gekleed en is in staat aalmoezen te geven. Hij kijkt met mededogen neer op een bedelaar en schenkt ‘m iets van zijn geld.
Geef en verrijk jezelf!
’De daklozenkrant’ is niet zichtbaar.
… zo ben je de grootmoedige filantroop

‘Aan de armen gegeven is van God geleend’
'Alle goede gaven komen van boven'
'Ontbijt als een keizer, lunch als een prins en dineer als een bedelaar'

'Een kwestie van geven en nemen'
'Wie geeft wat hij heeft, zal waardig genomen worden'
'Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft’

Ge ontvangt ter leen alles wat ge geeft, zolang ge u het geven bewust zijt.”
Mikhaïl Naimy

Deze twee bedelaars, dakloze zwervers zijn arm en hebben honger.
Wie van hun beide zal een ‘aalmoes’ van de rijke man ontvangen en zijn ze zo solidair dat ze het geld, ieder twee muntjes, delen.
Dat roept meteen de twee buitengeslotenen van MUNTEN V in herinnering;
zij steunen elkaar!
De linker figuur lijkt ook zichtbaar te zijn op ZWAARDEN VI;
daar wordt hij door de veerman overgezet - op andere gedachten gebracht.
… en zo ben je een arme sloeber
balans of weegschaal:
Attribuut van Vrouwe Justitia (zie GERECHTIGHEID XI):
het juiste / afgemeten / evenwichtig / afgewogen / weloverwogen / de ander
wat beweegt de mens?
Hoewel de balans min of meer in evenwicht is, is toch de keus gemaakt de linker figuur geld te geven; de volgorde van de zes Pentagrammen laten deze voorkeur voor de linker kant ook zien; Links drie en rechts twee pentakels.
Dit doet ook weer denken aan ZWAARDEN VII waar ‘Sneeky Peete’ er met vijf zwaarden vandoor gaat maar er twee achterlaat.
Vier muntjes is een weloverwogen gift; 2 * 2 / ieder twee? Behalve dat de bedelaar(s) er beter van worden groeit ook de gever z’n eigenwaarde / ego;
Het is beter te geven dan te ontvangen.
De gaven zijn talenten!

'Aalmoezen geven verarmt niet'

De basis is grijs en betrouwbaar
Op grond daarvan zou het gezien kunnen worden als
de sociale dienst
de voedselbank
liefdadigheid / hulporganisaties
VI zes 6
Met liefde gegeven, vanuit het hart (Tiphareth)
eerlijkheid
keuze
Wat opvalt is dat de achtergrong uit twee delen bestaat en het ligt voor de hand om het linkerdeel, de groene natuur, met de linker figuur te associeren en het rechter- stedelijke deel met de stakker die met lege handen blijft.
Waarmee gezegd zou kunnen worden dat natuurgebieden rijker zijn dan stedelijke gebieden. Ik denk dat dat zeker waar is maar niet per definitie op finacieel gebied.
paraaf
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)