• op andere gedachten worden gebracht
• oversteek naar rustiger vaarwater
• opluchting
• steek van wal
• gooi het eens over een andere boeg
• je wordt meegevoerd door het verhaal
• je kunt je goed in de ander verplaatsen
• een ander standpunt innemen
• nieuwe inzichten
• luchtverplaatsing
• doet zich anders voor
• bekering!


Mercurius in Waterman

• provocerend
• een gesprek met vrienden
• brengt je op andere gedachten
• je zit en hebt je armen om je onderbenen geslagen
• kramp in de kuiten
• omroeper op het vliegvel
• spreker in de collegezaal
• het rapport van een psycholoog
• een prettige kennismaking
• een wetenschappelijke televisie uitzending
• besluiteloosheid in de tweede kamer

Briah in Tiphareth
De ZWAARDEN VI of de gele zes maakt de oversteek van Atziluth naar Assiah en is precies tot op de helft, Briah gevorderd.

'met de hand over het hart strijken'

De veerman kan een aardige boom opzetten maar is op dit moment niet erg spraakzaam omdat zijn passagiers hem daartoe niet uitnodigen.
Het is een wel heel 'letterlijke vertaling' van Waterman.

'Wie kan sturen, zeilt bij elke wind'
'Het denken brengt ons niet alleen naar de overkant, maar naar een totaal ander oord'

Martin Heidegger

De duwstok van de veerman of is het de multi funktionele stok van De ZOT?
Een peilstok, een roeispaan, de evenwichtstok van de koorddanser.
Of is een stok in de zwaardenserie een kerfstok?
Hij is zwart en solide, beproefd en vaak / lang gebruikt.
Je kunt er ook de boot mee afhouden.
Er wordt iets vlotgetrokken.
Gedachtes die recht uit je hart komen.
Hopelijk prikken ze de boot niet lek.
De zwaarden staan in twee groepen van drie; links en rechts in de boot.
 
2 passagiers of anderhalf mud aardappelen? Moeder en kind?
Gezamenlijk maar toch van elkaar gescheiden / los van elkaar.
Ze zitten in zichzelf gekeerd.
Geestelijke bagage.
Je gaat anders tegen de wereld aankijken - je kunt de wereld veranderen!
Papegaaien.
Heen en weer. Een veerpont - een cruise(schip) -
De oversteek.
Je moet aan de bak maar het blijft schipperen.
Een verhuizing of emigratie (overzee)
Een verandering van studierichting.
Het water rechts van de boot is veel 'ruwer' dan verderop.
Je komt zo in rustiger vaarwater terecht.
De overkant - het doel - is net zo blauw als het water en is daarmee onzeker.
De paraaf van Pamela Coleman Smith staat op de boeg als de naam van de boot.
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)