• argwaan
• achterdocht
• diepzittende angst
• je zorgen maken
• reflexie
• omzien
• terugblikken
• je hoopt niet weer getroffen te worden
• angst voor geweld
• ziet apen en beren op zijn pad
• je hoort moeders' advies in je hoofd


Maan in Boogschutter

• veranderende idealen
• moederlijke heupen
• zilveren pijl
• paniekerige vlucht
• maant je vooruit te kijken
• droomt van verre reizen
• aupair in het buitenland
• bewaker van een wapendepot
• verzamelaar van bijbels
• drachtig paard

Atziluth in Yesod

Onze hoofdrolspeler met een verband om z'n hoofd is bang voor herhaling.
Hem is in het verleden pijn gedaan en die pijn zit diep.
De blik is argwanend over z'n rechterschouder - naar het verleden - de linker kaart.
Hij heeft de kous op de kop gekregen.
(het is daardoor logisch dat hijzelf het verband niet ziet)
Hij kijkt naar het westen; Hij is buiten westen geweest


Wie achterom kijkt, draait zijn rug naar de toekomst.
Een mens lijdt het meest van de zorgen die hij vreest.

Acht staven vormen een afscheiding / hekwerk / palissade
(Be)schutting waarachter bescherming kan worden gezocht - rugdekking.
Hinderpalen. (ze staan wel keurig op een rijtje)

Er is een overeenkomst met ZWAARDEN VIII, iets verlammends.

Vechten of vluchten zijn de twee mogelijkheden bij een aanval, dat de vechten 'een gewoonte' is, is duidelijk.

hoofdstaf voor onze hoofdrolspeler dient als afweerwapen.


De staf die door de hoofdfiguur uit de rij / balustrade getrokken is - waardoor ontsnapping is mogelijk wordt - een vluchtweg.
Acht staven dienen overduidelijk tot verdediging / afsluiting. (vgl. Staven VII)
Deze staf echter zou ook als aanvalswapen kunnen dienen hoewel dat niet erg waarschijnlijk lijkt.
Kijk eens goed naar de bovenkant; het lijkt of de staf achter de 3e staf van rechts steekt!

de situatie in acht nemen
De grijze stage refereert misschien naar het strijdtoneel van ZWAARDEN V
Het groene landschap is gefragmenteerd en zo, zonder staven, nauwelijks meer herkenbaar als landschap. Het lijken wel puzzelstukjes.
paraaf
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)