I

Titel:
Kether, de kroon.

Beschrijvende titels: De Allerhoogste. De Grote Onbekende. Hij.
Het ZIJN van Alle Bestaan. Zuiver Zijn. Tijdloosheid. Het Begin der Dingen.
De Essentie van Zijn. Het Begin van Positief Gemanifesteerd Bestaan.
De Eerste Emanatie. De Onnaspeurlijke Monade. De onverdeelde Eenheid.
De Naamloze. Vormloosheid. De Eerste Oorzaak. De Drie in Een.
De op Zich Zelf Bestaande. De Allerheiligste Oude. De Oude van Dagen.
De Oudste van de Ouden. De Oude. De Verborgene van de Verborgenen.
Het Onmetelijke Aangezicht. Het Grote Onbekende. De Onnaspeurlijke Hoogte.
Het Witte Hoofd. Het Hoofd Dat Niet Is. Macroprosopos.
De Koning. Geest-Stof. De Wortel van Alle Dingen. Amen. Abstracte Negativiteit.
De Demiurgos. De Grondstof van Bewustzijn. Lux Occulta. Lux Interna.
De Primordiale Punt. De Gladde Punt. De Punt in de Cirkel. De Dimensiloze Punt.

Magisch Beeld:
Een gebaarde koning uit de Oudheid, in profiel.

Geestelijke Belevenis:
Vereniging met God. De Trance van de Annihilatie.

Deugd:
Voltooiing van Het Grote Werk. Volbrenging.

Ondeugd:
Geen.

Correspondentie in de Microcosmos:
De Schedel, De Sah. Yechida. De Goddelijke Vonk

Chakra:
Sahamsara, de Duizendbladige Lotus, het Kruin-Chakra.

Magisch Wapen:
De Lamp.

Symbolen:
De Punt. De Kroon. De Svastika. Het Fylot Kruis.

Dier:
God. De Valk. De Sperwer.

Plant:
De Bloeiende Amandel.

Edelsteen:
De Diamant.

Reukwerk:
Ambergris.

   
   
(vorige sephira)
(volgende sephira)
(terug naar de boom)