II

Titel:
Chochmah, Wijsheid.

Beschrijvende titels:
De Supernale Vader. Abba. De Grote Opwekker. De Grote Uitvloeier.
Het Scheppende Woord. De Cosmische Stimulator. Ab. De Al-Vader.
De Alverwekker. De Levensgever. Het Eerste Dynamische.
Primordiale Manlijkheid. Actieve Manlijke Potentie. De Logos.
Het Archetypische Positieve. Het Woord. Essentie van Bewustzijn.

Magisch Beeld:
Een gebaarde, mannelijke figuur.

Geestelijke Belevenis:
Visioen van God van Aangezicht tot Aangezicht.

Deugd:
Devotie.

Ondeugd:
Geen.

Correspondentie in de Microcosmos:
De rechterkant van het gelaat.

Chakra:
Ajna, het Frontaal Chakra.

Magisch Wapen:
De Roede. De Staf

Symbolen:
De Staande Steen. De Toren. Het Kruis. De Opgeheven Staf. De Rechte Lijn.
De Lingam. De Phallus. Het Innerlijke Kleed van Glorie.

Dier:
De Mens. De Man.

Plant:
De Amarant.

Edelsteen:
De Sterrobijn.

Reukwerk:
Orchitische Muscus

   
   
(vorige sephira)
(volgende sephira)
(terug naar de boom)