• groei / ontwikkeling / aanwas
• vruchtbaarheid / natuur
• zwangerschap
• rijkdom / overvloed
• Moeder Aarde / graangodin (Demeter)
• Venus / liefde
• gezonde basis
• levendigheid
• ze zit aan / bij de levensbron
• rijpingsproces
• inzicht

De KEIZERIN
(DE HEERSERES)
THE EMPRESS
Die HERRSCHERIN

 

Het veertiende pad is de Stralende Intelligentie en wordt zo genoemd omdat het deze chasjmal is die de grondlegger is van de verborgen en fundamentele ideeën van heiligheid en van hun voorbereidende stadia.

Verbindt Chochmah met Binah (Wijsheid met Inzicht)
(Uranus met Neptunus)

Daleth = deur
een dubbele letter

Hier zien we Moeder Natuur in vol ornaat; een ruim vallend gebloemd gewaad verhuld haar zwangerschap?
verbloemd? Het is de oermoeder Gaia.
De godin die (nog) door natuurvolken wordt aanbeden en die ook voor onze voorvaders een belangrijke rol speelde bijvoorbeeld als Demeter de graangodin. De twaalf sterren op haar kroon verwijzen naar de 12 astrologische tekens en 7 parels van haar halssnoer naar de 7 (’oude’) planeten.
Ze heeft kosmische macht en die is alomvattend.

Aan de zoom van de onderkant van haar gewaad zijn (toevallig?) een paar blauwe stukjes te zien. Heeft ze een blauwtje gelopen?

De stuwende kracht van de drie komt tot uitdrukking door de kracht van de natuur;
gras breekt door het asfalt; de groei is niet te stoppen.
De drie is datgene wat spreekt en de vier is dat wat tevoorschijn komt.
Een scepter is het machtssymbool van deze natuurgodin.
Het is een teken van gezag.
De knotsgekke vorm doet me aan een sambabal denken.
Deze knotsvorm is oorspronkelijk en veranderde gelijdelijk in de geschiedenis naar een wereldbol of rijksappel (zie IV De KEIZER)
De KEIZERIN zit op een natuurlijke ‘troon’ met weelderig kussens in haar rug.
Kussens maken het leven zachter, comfortabeler. Getuigt ook van rijkdom.
Dit zijn zo van die dingen die je tegenkomt tijdens het vrijstaand maken; wat is bank (grijs) wat matras (bruin) waar begint en eindigt de grijze aarde waar De KEIZERIN haar voeten heeft?
Hier is dus geen sprake van een rijk versierde troon maar een eenvoudige rustbank die met kussens confortabel is gemaakt. (natuurlijk)
Het Venussymbool staat in een grijs hart gegrift
en waarom dit hart grijs is?
ze heeft toch geen hart van steen?
Vanuit het bos stroomt een beek die ruisend neervalt aan de voeten van De KEIZERIN zoals haar kleed op haar voeten neervalt.
Stromend water is het symbool voor de eeuwig durende verandering maar tegelijkertijd onveranderd blijft; de rivier blijft een rivier, het water stroomt voorbij.
Is ook een teken van vruchtbaarheid; irrigatie.
Het ruisen is bijna hoorbaar (of hoor ik sambaballen?)
Het goudgele graan verwijst naar de zon en naar de vruchtbaarheid van de aarde.
In combinatie met de waterstroom doet het denken aan het vruchtbare slib dat de Nijl jaarlijks op haar oevers afzet, die zorgt voor een arme of rijke oogst naargelang de overstroming duurt.
De nog net zichtbare grond is grijs, slibachtig en dat ze vruchtbaar is staat zondermeer vast.
Zie wat ik ook al schrijf bij het graan.
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)