• einzelgänger
• solist
• hoogstaand
• buiten/bovenwettelijk
• een licht
• verlichting
• meditatie
• isolatie
• contact met hoger bewustzijn
• spirituele gids
• terugtrekken
• verhoogd bewustzijn

De HEREMIET
(de kluizenaar)
THE HERMIT
Der EREMIT

 

Het twintigste pad is de Intelligentie van de Wil, en wordt zo genoemd omdat het het middel tot voorbrereiding is van alles en elk geschapen wezen en het bestaan van de Oorspronkelijke Wijsheid door deze intelligentie bekend wordt.
verbindt Chesed met Tiphareth
(mededogen met schoonheid)
de 4 met de 6
je rechterarm met je hart

 

yod = hand
een enkelvoudige letter
De grijze rijzige gestalte van De KLUIZENAAR geeft vertrouwen;
als hij het niet weet, wie dan wel?
De lange witte baard verraad een lange eenzame tijd.
Tijd die hij heeft benut en omgezet in wijsheid.
Hij is door de hoogte God dicht genadert en heeft dan ook overeenkomsten met
De TOREN XVI. (dezelfde gesloten vorm die ook aan BEKERS V doet denken)
Terugtrekken in jezelf zoals de Heremiet zichzelf in zijn pij heeft teruggetrokken.
Hij kijkt naar links (links liggende kaart) naar het verleden.
Hij kan de pijn verlichten.
De pij is grijs; de zwart - wit tegenstelling is opgelost.
Grijs is ook de kleur van as; berouw over fouten maar geen spijt over de les.
Je kunt rustig je licht eens bij hem opsteken - hij heeft de wijsheid in pacht.
Een archetype is een met energie geladen centrum (Jung)
Een idee uit de Japanse flilosofie luidt: “Wanneer ge alleen zijt en denkt te kunnen doen wat ge wilt, vergeet dan niet de oude wijze man, die in uw hart woont”.
'Wijsheid komt met de jaren'
voel de genegenheid voor deze wijze, grijze figuur
3 * 3 = 9, en ieder zingt zijn eigen lied
Hoe je het getal negen ook vermenigvuldigt, de som ervan blijft altijd negen!
De gele staf lijkt net als de lamp licht te geven als een tl buis.
Deze staf heeft hij tijdens zijn lange sobere verblijf in grotten?
Voor dagelijks gebruik en voor allerlei doeleinden maar tot steun dient hij zeker.
De witte besneeuwde bergtoppen laten zien dat deze kluizenaar naar grote hoogte is gestegen. Vandaaruit heeft hij goed zicht over z’n omgeving.
Verwijzen (terugwijzen) ook naar De NAR
Overzicht • inzicht • uitzicht • (Belvedere)
Een verheven standpunt (en een lage horizon)
maar een zuurstofmasker is blijkbaar nog niet nodig
Een lantaarn is een hulpmiddel om licht in de duisternis te brengen;
Een baken. Inzicht in de chaos.
In de lantaarn bevindt zich een ster;
Een lichtpuntje de hoop om ‘het’ te kunnen vinden.
Het is het licht van een vuurtoren die aangeeft; Waar ik sta, kunt u ook komen.
PCS. De paraaf van Pamela Coleman Smith
Tekenares, ontwerpster, vormgeefster van deze kaarten in opdracht en samenwerking met A.E. Waite.

• ‘glow in the dark’
• vuurtoren
• richtpunt / baken
• lichtpunt

Er is altijd iemand die op je neerziet, die je pad verlicht.

 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)