beginpagina
dagkaarten
kaartoverzicht
levensboom
verantwoording
boekenkast
links

De hier genoemde informatie over de levensboom komt voornamelijk van Dion Fortune. Hier en daar wat aangepast zoals de links-rechts verdeling en verwisseling van Briah en Yetsirah.
Ik zal voor de duidelijkheid alles wat ik van haar heb overgenomen in deze kleur afbeelden.
Ook met de schrijfwijze realiseer ik me dat ik niet altijd overal even concequent ben. Het is ook meer voor mezelf dat ik een begin-basis heb om op verder te borduren. Sommige termen zijn onbekend of compleet achterhaald, of hebt u een idee wat b.v. Orchitische Muscus is?

De levensboom of de boom des levens hier door mij geplant.
Ze is de Axis Mundi ook wel Otz Chiim genoemd.
Je kunt de boom op vele manieren bekijken. Zo kun je de wortels zowel onder als boven denken; uit het oogpunt van de schepping 'liggen' ze boven - groeien ze uit Ain - ain soph - ain soph auer, eigenlijk drie keer niks, ex nihilo, geen einde, eindeloos. Daar valt niet veel over te melden maar te denken des te meer.
De vier werelden zijn duidelijk zichtbaar: Rood = Atziluth, de vuurwereld, daaronder een lege ruimte: Tsim tsum = kleurloos = een vacuüm,
daaronder Geel = Briah, de luchtwereld, daaronder Blauw = Yetsirah,
de waterwereld en ten slotte Bruin = Assiah is onze werkelijkheid; Aarde.
Vanuit ons huidige standpunt denk je de wortels dus stevig in de aarde.
De tien sephiroth (de appels aan de boom) worden van boven naar beneden genummerd: I = Kether, II = Chochmah, III = Binah, IV = Chèsed, V = Geburah,
VI = Tiphereth, VII = Nèzach, VIII = Hôd, IX = Jesod en X = Malkuth.
De paden (de takken van de boom) refereren naar de grote arcanakaarten.
De boom staat voor Adam Kadmon (de blauwdruk van de mens) als microkosmos en voor God en schepping als macrokosmos.
We zien de mens (en zijn schepper) op de rug!

De boom bestaat uit drie zuilen want de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad stonden toch in het midden van het paradijs? Daar is maar één plek; dus maar één boom; links 'het kwaad', rechts 'goed' en in het midden; de gulden middenweg ligt in het midden.
De linkerpilaar wordt Gestrengheid genoemd, de middelste; Mildheid
en de rechter heet Goedertierenheid.
Je zou ook kunnen zeggen: Links is m'n rem- en rechts mijn gaspedaal met het stuur in het midden.
Je kunt de boom ook in drie driehoeken verdelen; de bovenste, omhooggerichte vuurdriehoek (Atziluth) bestaat uit Kether, Chochmah en Binah. Hier ontstaan de primaire impulsen.
Daaronder de naar beneden gerichte luchtdriehoek (Briah) bestaande uit: Chesed, Geburah en Tiphereth. Hier worden de impulsen verwerkt.
En daar weer onder ook een neerwaarts gerichte driehoek (Yetsirah):
Nezach, Hod en Jesod en hier wordt de verwerking gepland.
Iedere middelste sephirah (liggend op de pilaar van Mildheid) is steeds de synthese tussen de twee uitersten die er links en rechts van liggen.
Malkuth, de onderste, de nummer 10, (Assiah) staat op zichzelf en is vrouwelijk omdat ze ontvangt en hier komt de planning tot uitvoering.
Iedere andere sephirah is zowel manlijk als vrouwelijk behalve Kether, die is alleen manlijk.
De (bliksem)flits of slang volgt de nummering, nee de nummering volgt de flits.
Zo is de schepping verlopen en zo verloopt ze nog steeds.
Het volgt het 11e pad van de ZOT (0), het veertiende pad van De KEIZERIN (III), de verbinding tussen Binah en Chesed bestaat niet als pad want de flits is een miliseconde onzichtbaar als het de lege wereld oversteekt. Hij vervolgt zijn weg op het 19e pad van De KRACHT (VIII), het 22e van de GERECHTIGHEID (XI) en het verlengde daarvan; het 24 ste pad van De DOOD (XIII). Dan een 2e oversteek van de rechter naar de linker zuil middels het 27 ste pad van De TOREN (XVI), dan de voorlaatste afslag naar het 'fundament' n.l. het 30ste pad van De ZON (XIX) en dan het laatste 32ste pad De WERELD (XXI).