• Inspiratie/inspirator
• wijsheid
• scholing/ontplooiing
• dogma&traditie
• lering (les)
• spirituele meester
• Goddelijke afgezand
• zegening
• verwijzing naar het Hogere
• innerlijke leraar
• onderwijs
• gevoel voor orde
• wijsheid in spirituele zaken
• dogma
• over-/inzicht
• overgave&toewijding
• behoefte aan verdieping
• openbaring
• verlichting


De HOGEPRIESTER
De Hiërofant (Grieks = inwijder in mysterieën)
(De PAUS)
THE HIEROPHANT
Der HIEROPHANT

Het zestiende pad is de Intelligentie van de Overwinning of het Eeeuwige en wordt zo genoemd omdat het de vreugde van de Glorie is., waarboven geen andere vergelijkbare Glorie bestaat. Ook wordt dit pad het Paradijs genoemd dat gereed wordt gemaakt voor de Rechtvaardigen.

Verbindt Chochmah met Chesed.

 

Vau - Wav = nagel /pin / spijker/ haak
een enkelvoudige letter
eeuwig zegevierende intelligentie.

Hij zweert bij het allerhoogste ('zo waarlijk helpe mij God almachtig')
en is zéér overtuigd van zijn waarheid.
Het is een leraar / onderwijzer die het hogere toont.
Een hiërophant is een onthuller van gewijde leringen.
De Dalaï Lama is een hiërophant.
Wordt ook wel Paus genoemd.
Heeft te maken met opvoeding, traditie.

Dit zijn z'n aandachtige leerlingen.
Hun gele 'bretels' herhalen de ypsilon die ook bij de Hiërophant zichtbaar is.
Gamma.
Een wichelroede.
Mondelinge kennisoverdracht.
Het onbewuste en het bewuste.
Intuïtie en intellect.
Het hart en het hoofd.
Petrus! = rots(vast geloof)
(De sleutel dient zeven maal te worden omgedraaid)
Een sleutel om de deur achter je te sluiten en een om de deur voor je te openen.
Je hebt een ander nodig, met ook een sleutel, om de kluis open te kunnen maken -
het geheim te kunnen ontrafelen.
De zwart-witte tegenstelling die de pilaren op II lieten zien blijkt hier te zijn opgeheven. Menging heeft deze grijs doen ontstaan met als resultaat: Wijsheid.
In iedere kapiteel lijkt een soort baarmoeder te zijn afgebeeld waarin de eierstokken te zien zijn.
Embleem Vaticaan
 
 
verwijzing naar XVI?
   
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)