• de keus / keuze
• harmonie
• evenwicht
• samenwerking
• wederhelft
• integratie
• verleiding(en)
• beslissing
• aantrekkingskracht
• scheiding (van wegen)

De GELIEFDEN
THE LOVERS
Die LIEBENDEN

Het zeventiende pad is de Intelligentie van de Rangschikking die het Geloof schenkt aan de Rechtvaardigen en zij worden erdoor gekleed met het vuur van de Heilige Geest en het wordt de Basis van de Uitmuntendheid in de staat van hogere zaken genoemd.

verbindt Binah met Tiphareth
de taal van het hart

Zajin = zwaard / wapen / scepter / kroon
een enkelvoudige letter

Dit paradijselijk tafereel speelt zich af onder de beschermende vleugels van een engel
die een zegenend gebaar maakt ten teken dat Gods zegen er op rust.
Hij kijkt neer op de mensen, Adam kijkt naar Eva en Eva kijkt weer op naar de engel;
een driehoeksverhouding.

'alle zegen komt van boven'

Het is niet ‘toevallig’ dat Eva hier links staat afgebeeld; links is de zwarte pilaar ‘B’ op de Hogepriesteres II en het is de linkerzuil van de levensboom: de zuil ‘Gestrengheid’
de donkere, vrouwelijke kant waarop ook Binah ligt. Het is ook niet zonder betekenis dat ze dus voor de ‘Boom van Kennis van Goed en Kwaad’ staat. Vandaar ook de ondertitel van deze kaart: ‘de keuze’ en zo komt ook de dualiteit tot uitdrukking.
Naaktheid symboliseert onschuld, vrijheid, kwetsbaarheid, reinheid.

Ook voor niet-gelovigen is het een bekend verhaal; Eva die in het paradijs door de slang wordt verleidt om van de vruchten van deze boom te eten zodat zij zal worden als God: kenner van Goed en Kwaad: Ervaringsdeskundige.
Ze maakt de keus en eet en heeft meteen zoveel inzicht dat ze ook Adam overhaalt ervan te eten. Zij was, en is veelal nog steeds, de drijvende, inspirerende kracht in een relatie: zij is de initiatief nemer.

Slang = straattaal = slechts verstaanbaar voor ingewijden

Adam staat erbij in een houding die: “Ik kon niks anders!” uitdrukt. 'adama' = (rode) aarde Hij staat rechts - zie Eva - en staat voor de witte pilaar ‘J’ op II het is de zuil die ‘Genade’ heet. Het is de rechter, mannelijke, actieve kant van de Levensboom. Omdat zowel Eva als Adam naakt zijn weten we dat dit het moment is vlak voor de zondeval; de slang loert op het goede moment.
De hier afgebeelde levensboom waarvoor Adam staat heeft 12 vlammende bladeren die ongetwijfeld verwijzen naar de 12 sterrenbeelden die we kennen.
Ook zou het naar de 12 maanden van een jaar kunnen verwijzen, duidelijk is
dat er sprake is van cycli: een kringloop van zichzelf herhalende processen.
Het staat als een berg tussen hen in of
ze hebben een berg gemeen.
Het is een verwijzing naar het hogere - de engel - de zon - de vuurdriehoek
Een stralend gele zon die ook al op 0 De Zot was te zien echter daar is hij (nog) wit.
De zes brengt evenwicht tussen tegenstellingen; Er is sprake van twee drie-eenheden en daar de drie voor groei staat hebben we hier met ‘samengroeien’ te maken.
Ook is er altijd een relatie met het hart 1 + 2 + 3 = 6
Je leert de ander kennen en groeit daardoor.
1 engel 2 mensen
en een berg in de vorm van een naar boven gerichte driehoek
De mens werd op de zesde dag geschapen
Paraaf
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)