• de oversteek
• er op uit trekken
• onbeweeglijke beweging (stromende rivier)
• reis vanuit je luie stoel
• twee gezichten
• er is / wordt iets in gang gezet
• een (grote) stap voorwaarts
• vooruitgang
• vrijheidsdrang
• 'de boer opgaan'

De ZEGEWAGEN
THE CHARIOT.
DER WAGEN

 

 

Het achttiende pad wordt de Intelligentie van het Huis van Invloeden genoemd (door wiens geweldige overvloed de stroom van goede dingen naar geschapen wezens wordt vermeerderd) en van daaruit worden de Arcana en de verborgen betekenis voortgebracht, die wonen in zijn schaduw en die eraan vastklampen vanuit de Oorzaak van alle Oorzaken

verbindt Binah met Geburah
Inzicht met Gestrengheid
3(drie met vijf)5
Neptunus met Mars

Cheth = hek/omheining / poort
een enkelvoudige letter

De prachtig geklede man staat alsof hij in een betonblok ingegoten is.
Hij is prachtig gekleed: er zijn veel symbolen zichtbaar:
Sterren sieren z’n hoofd, maansikkels z’n schouders,
dierenriemtekens op z’n gordel en alchimistische symbolen op z’n (wapen)rok.
Op z’n borst draagt hij een stralend wit vierkant en in z’n rechterhand houdt hij een staf. Veel uiterlijk vertoon dus. (Waak voor (zelf)overschatting)
Het ego; zoals we naar buiten treden.

Twee sphinxen trekken de kar zonder zich te bewegen of ingespannen te zijn.
Daarom zijn het zulke raadselachtige wezens; half leeuw, half vrouw.
De een is zwart en de ander wit en refereren daarmee naar II De HOGEPRIESTERES.
Het zijn duistere beweegredenen.
Welke richting / baan kies je?

De wagen of kar is eerder een blok beton die tot z'n assen in de grond is gezakt.
Een blok, kubus of vierkant wat de aardse stoffelijkheid uitdrukt.
De 'menner' (manager) lijkt erin gegoten te zijn - zit vast in de stof.
Het is een raadsel het beweegt en het staat stil als een stromende rivier.
Net zo raadselachtig als het visioen van Ezechiël.
'Wagen' wil ook zeggen: Iets op het spel zetten, risico durven nemen.
'het spel is op de wagen' (iets gaat beginnen - wordt serieus

Het embleem van de 'koets' laat een gevleugelde zon zien boven een yoni/lingam symbool
wat een kwart slag gedraaid ook aan de spoorwegen doet denken
Een prachtig met sterren gedecoreerd baldakijn staat symbool voor de helmelse sferen waarin je kunt verkeren - je kunt je in de zevende hemel voelen
De stad (de bewoonde wereld - alles wat je tot nu toe hebt opgebouwd) is achtergelaten.
het water is overgestoken
treedt buiten zijn oevers
Na de zes scheppingsdagen is het tijd om te rusten. Op deze kaart lijkt het erop alsof er sprake is van ‘bermtoerisme’ we zijn eropuit getrokken maar aan de beweging is een einde gekomen.
   
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)