• Het ‘lot’
• wending
• omslag
• verandering
• cyclus
• erop of eronder!
• omhoog of omlaag
• vooruit of achteruit
• kans benutting
• casino
• roulette
• reïncarnatie
• draaiboek
• raddraaier

Het RAD van FORTUIN
(HET RAD DES LEVENS)
(HET LEVENSRAD)
WHEEL of FORTUNE
RAD des SCHICKSALS

Het eenentwintigste pad is de Intelligentie van Verzoening en Beloning, en wordt zo genoemd omdat het de goddelijke invloed ontvangt die ernaar toe stroomt vanuit haar zegening van alles wat bestaat.

Verbindt Chesed met Netsach

Caph/Chaf/Kaf
= zoals, ongeveer, als = vleugel, handpalm / vuist / wolk
staat symbool voor ‘reflectief leven’ en eveneens voor ’een mal’
een dubbele letter

De sphinx is net als de slang en de jakhals ½ dier ½ god/mens of zoals in dit geval
½ vrouw, ½ leeuw. Ze /hij is blauw waardoor ze tegen de blauwe hemel nauwelijks opvalt en dat is ook een gevaar. Ze kan je altijd met moeilijke levensvragen lastigvallen.
Vindt er maar een antwoord op. Ze heeft, net als de leeuw op VIII De KRACHT de staart tussen de benen maar vergis je niet! We zien haar voor het eerst op VII De ZEGEWAGEN waar ze met haar broertje was, nu heeft ze ergens een zwaard opgedaan; des te meer Pas op! Het kan je doden maar kan je net zo goed bevrijden.
Primaire kleur blauw

Anubis was een god in de Egyptische mythologie. Hij werd afgebeeld als een jakhals of als een menselijke figuur met het hoofd van een jakhals.
Primaire kleur rood

Oorspronkelijk was de slang Ouroboros een alchemisch symbool, hij was de bewaker van de tempel. We zien hem voor het eerst als gordel van I De MAGIER. Hij was het die Eva overhaalde van de vrucht te eten en hij was het die pas naderhand tot een ‘door het stof kruipend dier’ werd veroordeeld
Primaire kleur geel

De engel staat voor lucht en de evangelist Matheus.

De adelaar/arend staat voor het element water en de evangelist Johannes.

De leeuw staat voor het element vuur en de evangelist Marcus.

De stier staat voor het element aarde en met de evangelist Lucas.

Met de tien - 10 - X vangt een nieuwe levenscyclus aan, een cyclus die in spiralen verloopt.
Was de 1 - I het individu is de 10 - X de wereld, z’n omgeving benadrukt.

Vier letters vormen het woord TARO(T)
Daar het wiel zowel links als rechtsom kan draaien zijn er verschillende woorden te vormen en dit heb ik letterlijk van Eleonore Oldenburger overgenomen:
ROTA - TARO - ORAT - TORA -ATOR
‘Hoewel het lichaam sterft, leeft de ziel voort’.
Je krijgt je lessen voorgeschoteld tot je ze geleerd hebt.

Het tetragrammaton
de vierletterige Godsnaam:
yod heh vau heh

‘Yod’
De eerste (Hebreeuwse) letter van de vierletterige Godsnaam:
Getalswaarde: 10 Betekenis: Hand (Maagd) sexuele liefde
enkelvoudige letter IX De KLUIZENAAR

‘Heh’
De tweede letter
Getalswaarde: 5 Betekenis: Venster (Ram) zien
enkelvoudige letter IV De KEIZER

‘Vau’
De derde letter
Getalswaarde: 6 Betekenis: Pin, spijker, nagel (Stier) horen
enkelvoudige letter V De HOGEPRIESTER

kwik(zilver) of mercuur (ook wel witte koningin genoemd)

Zwavel of sulfur (ook wel rode koning genoemd)
(uit het huwelijk tussen beide zou de steen der Wijzen voortkomen)

Water

Zout
Is het geen mooi gegeven dat zowel tranen als (zee)water zout zijn?

Het wiel of het rad heeft verschillende assen of naven en doet daarom denken aan een vliegwiel; een plaats waar energie kan worden opgeslagen.
De naaf - de spil - hier draait het om!
Kijk uit dat je geen rad voor de ogen wordt gedraaid!
That's the way that the world goes round” (John Prine)
'Round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows'

   
   
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)