GERECHTIGHEID XI • rechtvaardig
• rechtspraak
• justitie
• billijk
• eerlijk
• rechtmatig
• tuning
• maakt recht wat krom is
• terechtwijzing
• karma

GERECHTIGHEID
JUSTICE
GERECHTIGKEIT

Het tweeëntwintigste pad is de Intelligentie van de Trouw en wordt zo genoemd
omdat hierdoor de spirituele deugden vermeerderd worden,
en allen die wonen op de aarde verkeren bijna in zijn schaduw.

verbindt Gevoerah met Tiphereth
Gestrengheid met Schoonheid
Mars met de Zon

 

Lamed = os - osseprik(kel) / leren / onderwijzen / ervaren
een enkelvoudige letter
Vergelijkbare warme, rode kleding van IV De KEIZER.
Aan niets is te zien of we hier met een man of vrouw te maken hebben en dat vergroot ons vertrouwen in het oordeel.
Het OORDEEL is dus wat anders dat is universeler, hier is het persoonlijker.
Gerechtigheid of rechtvaardigheid is een zaak van het hoofd en niet van het hart!
'Gerechtigheid komt voor allen'
'Voor eigen rechter spelen'
Het gaat hier niet over rechtvaardigheid wat bijvoorbeeld van een rechter wordt verwacht maar gerechtigheid in de zin van oorzaak en gevolg zoals de uitdrukking:
'Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten'
'Wie wind zaait zal storm oogsten'
'Oog om oog, tand om tand'
'Wie goed doet, goed ontmoet'
het is een gek nummer
De attributen van vrouwe Justitia: een zwaard en een balans.
Instrumenten om een afgewogen oordeel te kunnen vellen.
Was de zwart-wit tegenstelling op II De HOGEPRIESTERES duidelijk aanwezig en op
V De HOGEPRIESTER al naar grijs getransformeerd, hier komen die grijze kolommen terug als teken van onpartijdigheid.
Het juiste spoor.
Ook de 'voorhang' of beter; achterhang is een overeenkomst met De HOGEPRIESTERES;
het belemmert het zicht op de achtergrond maar hier laat het ons niet afleiden.
De purperen kleur toont het gezag
Nog een overeenkomst met II: een sobere zetel
paraaf
   
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)