• gematigd
• evenwichtig
• aanpassingsvermogen
• boodschapper
• tijd
• mix
• vermenging
• legering
• water bij de wijn doen

MATIGHEID
MÄSSIGKEIT
TEMPERANCE

 

Het vijfentwintigste pad is de Intelligentie van de Beproeving of van de Verzoeking
en wordt zo genoemd omdat het de eerste verzoeking is waarmee de Schepper
de rechtvaardigen op de proef stelt.


verbindt de sephira Tiphareth (Schoonheid) en Yesod (Basis)
de Zon met de Maan
en verbindt de werelden Briah en Yetsirah
Lucht met Water

 

Samekh = steun / ondersteunen / ergens op vertrouwen
een enkelvoudige letter
Een engel als Goddelijke boodschapper ook op VI De GELIEFDEN te zien.
Het overgieten van het water van de ene in de andere beker staat voor eeuwigdurend en doet denken aan een zandloper en is ook vergelijkbaar met de lemniscaat (op I enVIII)
Ze doet dit in gepaste hoeveelheden en is bezig de dualiteit op te heffen waarmee ze het aardse overstijgt.
Een engel is bovenmenselijk en een boodschapper God's.
Er wordt water bij de wijn gedaan of, water in wijn veranderd?
Het gemiddelde - door het midden - de gulden middenweg
XIV = 14 = 1+4=5 = V is de verwijzing naar het Goddelijke
Een stralende zon (ook op VI De GELIEFDEN) en een stralend hoofd ook op XII.
Intuïtieve aanpak waardoor alles gaat stralen - glans krijgt.
De engel staat met een voet in het water (gevoel) en op de grond / aarde (praktisch)
er is dus sprake van evenwicht. Een pad leidt opwaards, brengt ons verder.
Aard(ige) gevoelens.
Duidelijk geloof.
Praktische liefde.
paraaf
Op het voorhoofd van deze engel is de glyph voor de zon (ego, centrum) afgebeeld,
op haar borst een gele, omhooggerichte driehoek (vurig geestelijk) in een wit vierkant (smetteloos stoffelijk) en daarboven staat de Godsnaam - het tetragrammaton (zoals ook op X)

Ook op XVII De STER is sprake van twee bekers.
Zandloper -> tijd maar ook (ver)menging
… ne beker stroomt in de andere. de andere beker stroomt in de ene.
de ene beker stroomt in de andere. de andere beker stroomt in de ene.
de ene beker stroomt in de andere. de andere beker stroomt in de ene.
de ene beker stroomt in de andere. de andere beker stroomt in de ene.
de ene beker stroomt in de andere. de andere beker stroomt in de ene.
de ene beker stroomt in d …

 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)