• zonnig
• gezond - zonder - zonde
• zonneklaar!
• overgave / vertrouwen
• 'go with the flow'
• onschuld
• optimisme
• licht / warmte
• verbranding!
• ego
• centrum / centraal

De ZON
THE SUN
Die SONNE

Het dertigste pad is de Collectieve Intelligentie. Astrologen leiden er hun inzicht over de sterren en de hemeltekens uit af en zij vervolmaken hun wetenschap volgens de regels van de beweging van de sterren.

Verbindt Hod met Yesod
Schittering met het Fundament
Mercurius met de Maan

Resh/Rosh = (voor)hoofd / begin
staat symbool voor ‘juiste beweging’ zowel ten goede als ten kwade
een dubbele letter
De zon is het centrum van ons zonnestelsel. Zo is het hart ons centrum; onze stralende zon die ons warmte en levenslust schenkt.
De zon is een energiebron.
Is heerser van Leeuw, het zonneteken in een horoscoop is in de regel het eerste waar een astroloog naar kijkt; dus waar staat jouw zon? ben jij het zonnetje in huis?
zon en zot scheelt maar 1 letter.
Omerkelijk: De zon heeft 22 stralen;
11 rechte- en 10 golvende en 1 raar ‘krulletje’ die verwijst naar 0 De ZOT 11 manlijke kaarten en 10 vrouwelijke maken de Tarot!
Zit je op dezelfde golflengte?
Welke beschermingsfactor heb je nodig?
Je vindt een ander oogverblindend.
Licht is zowel straling als een golf en dat doet denken aan Einstein's relativiteitstheorie
het is maar hoe je de dingen benadert; speciaal of algemeen, is het een constructieve- of een principiële theorie?

Een naakt kind met gespreidde armen en benen laat zien dat het open staat voor het leven; bereid is het leven te nemen zoals het komt. Het omarmt het leven.
Het is een zondagskind .
Het stuurt het paard niet, er zijn geen teugels of zadel,
het laat zich voeren. Het heeft niets te verbergen.
Natuurlijk staat het kind voor verjonging / vernieuwing.

Een kind vraagt veel aandacht.

'Wie boter op z'n hoofd heeft, moet uit de zon blijven'
‘Wie met licht strooit, geeft glans aan de wereld’

'Wie de zon ziet, heeft de schaduw achter zich'

Een paard even grijs als IX De HEREMIET of KLUIZENAAR is even wijs.
Het kent de weg, weet het malste gras te vinden en de weg terug naar de stal.

21 = 2 + 1 = 3 = Groei
III De KEIZERIN de kaart laat het goudgele graan zien; (verwijzing naar goud)
de I, jezelf
zit ingesloten / beschermd
tussen twee tienen, (XX) ingebed in de familie / samenleving. Symmetrie

Een symbool waarvan de betekenis in een ver verleden ligt - het is zeker geen zonnescherm. De hermafrodiet op XXI heeft zoiets om haar lichaam geslagen.
Het is een soort vaandel / wimpel; teken van overwinning
Het doet ook denken aan een zonnevlam, een uitbarsting van zonne-energie.

Zowel de zon (heerser van Leeuw), de zonnebloemen als het kind en het paard
verwijzen naar de astrologische zon.

Zonnebloemen heten niet voor niets zo; ze richten zicht naar de zon en dat is op deze afbeelding nou net niet het geval ;-)
vgl. de STAVENKONINGIN.
Een muur biedt bescherming - een ommuurde tuin (Pardes) - veiligheid
 

Spreekwoorden of gezegdes:

Geen licht zonder schaduw.
Iemand in het zonnetje zetten.
Er is niets nieuws onder de zon.
Hij kan de zon niet in het water zien schijnen.
Smelten als sneeuw voor de zon.
Altijd zonneschijn schept woestijn.
Voor niets gaat de zon op. Na regen komt zonneschijn.
Met de noorderzon vertrekken.
Wie met licht strooit, geeft glans aan de wereld

   
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)