• afronding
• afsluiting
• overgang
• alles om- bevattend
• totaal
• geheel(d)
• oneindig
• het evenwicht is hersteld
• volmaakt / volgroeid
• harmonie
• vervulling
• diploma / getuigschrift

De WERELD
THE WORLD
Die WELT

Het tweeëndertigste pad is de Besturende Intelligentie en wordt zo genoend
omdat hij de bewegingen van de zeven planeten bestuurt en met elkaar verbindt
en ze alle in de juiste banen leidt.

• de leeuw = Netsach (vuur)
• de stier = Hod (aarde)
• de adelaar = Chesed (water)
• de mens = Gevurah (lucht)

de mens stapt van Yesod naar Malkuth
(de geboorte)

Tav = (Tau / Thau)kruis(singsteken) / inprenting / zegel
een dubbele letter
Getalswaarde = 400

De eenheid is herwonnen! De dualiteit is geheeld! De mannelijke geslachtsorganen worden gecencureerd maar, zijn aanwezig. Hier is sprake van een androgyn wezen,
genderneutraal is ook een mooie, trendy aanduiding, een hermafrodiet die zowel vrouwelijke- als mannelijke geslachtskenmerken bezit.
Twee stafjes (staafjes) duiden nu niet meer op dualiteit of tegenstelling maar op een volkomen gelijkwaardigheid; het evenwicht is hersteld: links en rechts, onder en boven.
Er zijn niet langer tegenpolen. Ze/hij staat er tussen - in het midden.


Vgl. de staf van I De MAGIER.
Een zelfde ‘wimpel’ is ook op XIX De ZON te zien.
De start en finish is dezelfde lijn.
De houding verwijst naar XII De GEHANGENE.

'in spin de boog gaat in
uit spuit de boog gaat uit'

een hoepel een (af)gesloten vorm, ovaal, eivormig en verwijst daarmee naar nieuw leven - schepping - de nul - De ZOT
terug in het paradijs
de eenheid is hersteld
De beide rode linten zijn net als de twee staafjes symbool voor die herstelde eenheid.
2 aanknopingspunten
het huwelijk - de trouwring
rust op de lauweren
overeenkomst met X Het RAD een centrale ronde vorm en de vier elementen rondom.
Het kan voelen alsof je in een kringetje draait, in een vicieuze cirkel.
Maar dat geeft je de zekerheid dat wààr je omheen draait, de kern van je probleem is.
Het roept natuurlijk ook het beeld op van de ouroboros de slang die in z'n eigen staart bijt: de eindstreep die tevens een startlijn is.
De krans is een soort donut: Het draait om het gat!
Een krans is ook een herdenkingsteken, terugzien op
Er is sprake van een binnen- en een buiten(vorm)
De kringloop sluit zich - het is de afronding - een afsluiting - de sluitpost

XXI Het hoogste getal van de grote arcana; de afronding, overgang naar een volgende fase, het diploma!
XXI = 21 = 2 + 1 = 3 = III is groei!
omgekeerd is 21 12 en verwijst daarmee naar XII De GEHANGENE
Wat opvalt is de lichaamshouding die overeenkomt en ook de ‘tau’ komt overeen want daaraan hangt XII met z’n rechtervoet.
De krans vormt ook een nul; een verwijzing naar De ZOT herbeginnen.
3 * 7 = 21
groei naar volwassenheid

Vier in één, één in vier!
Vieren de (herstelde) eenheid.
Het (tau)kruis
De vaste tekens van de dierenriem: stier, leeuw, schorpioen en waterman ofwel de vier elementen: aarde, vuur, water en lucht ofwel Hod, Netsach, Chesed en Gevurah.
vgl. X
paraaf
 
(vorige kaart)
(volgende kaart)
(terug naar overzicht)