beginpagina

Ik ben zo dicht mogelijk bij de symboliek van de kaarten gebleven en heb ze in afzonderlijke onderdelen beschreven om zo een gemakkelijk te onthouden 'kapstok' te kunnen laten doen ontstaan.

Ik verwijs vaak naar Wikipedia omdat ik daar veel vertrouwen in heb
en ik heb de hoop dat dit nog lang zo blijft.

Beschouw de kabbalistische levensboom die bij iedere kaart zichtbaar is ook als mijn privé notitie omdat het te veel ruimte, tijd en begrip vergt hierover uitleg te geven en als u hiervan zòveel kennis heeft dat u ziet dat mijn 'boom' afwijkt van de meest gangbare (want er bestaat volgens mij niet een 'standaard') dan komt dat door twee dingen;
Mijn ergernis / ongeloof over bestaande verklaringen van de 'hofkaarten' was zò groot dat ik overwogen heb deze 16 kaarten eruit te gooien!
Echter door het, door Luria geïntrodiceerde begrip 'Tsimtsum' en het taboe wat op de sephiroth 'Daath' rust, deden mij inzien dat de goddelijke wereld Atziluth voor ons mensen onbereikbaar is, door een sluier, een afgrond wordt verhuld en dat deze ruimte net zo goed een wereld is, echter een vacuüm.
De plaatsing nu van de KONINGINNEN op deze plaats, de KONINGEN op Atsiluth, de RIDDERS op Briah en de SCHILDKNAPEN op Yetsirah voelt voor mij veel beter;
zoveel beter dat ik dit als een axioma aan heb genomen. Het is waar zolang het tegendeel voor mij niet is 'bewezen'.
Naast de levensboom bij grote arcanakaarten staat een zin uit de Sepher Yetzirah waarvan ik de vertaling heb overgenomen uit het Tarot HANDBOEK van Naomi Ozaniec.

Veel heb ik natuurlijk te danken aan Arthur E. Waite en aan Pamela Coleman Smith, de tekenares wiens paraaf op iedere kaart zichtbaar is.

Mocht je op- en of aanmerkingen hebben, reageer onderaan de beginpagina,
ik merk het wel.

dagkaarten
kaartoverzicht
levensboom
verantwoording
boekenkast
links